moto g34 5G

Motorola 出品的手機具備高解析度音訊。Say hello to moto g34 5G。

立即購買

motorola edge 40

motorola edge 40 隆重推出,此款智慧型手機擁有超長電池使用時間,並具備自動對焦行動相機。

立即購買

Motorola razr 40

雙螢幕智慧型手機 | motorola razr 40 | motorola TW

立即購買